Svenska
Coming assignments

  • Sixten St: Johns Passion Umea Stadskyrka 3 April 2014
  • Concert Faroe Islands 8 April 2015
  • Cavalleria Rusticana Vaxjo Concert Hall 12 April 2015
  • Brahms Ersta Church 19 April 2015
  • Cavalleria Rusticana 5 May 2015