Start    Om Mats Carlsson    Kommande uppdrag    Tidigare uppdrag    Repertoar    Recensioner    Lyssna    Bilder    Kontakt
  
English
  Repertoar

        Operaroller:
 • Romeo (Romeo och Julia av Gounod)
 • Hertigen (Rigoletto)
 • Alfredo (La Traviata)
 • Hippolythe (Hippolythe et Aricie av Rameau)
 • Don José (Carmen)
 • Pinkerton (Madame Butterfly)
 • Radames (Aida)

  Övriga verk:
 • Bach - h-moll mässan
 • Bach - Juloratoriet
 • Bach - Johannespassionen
 • Bach - Matteuspassionen
 • Bach - Magnificat
 • Bach - Kantat nr 106 Actus tragicus
 • Bach - Kantat nr 62 Nun komm der Heiland
 • Beethoven - Fantasie op.80

 • Beethoven - 9:e symfoni
 • Debussy - L´enfant Prodigue
 • Mendelssohn - Elias
 • Mozart - Requiem
 • Mozart - c moll mässan
 • Haydn - Skapelsen
 • Händel - Messias
 • Rossini - Petit messe sollenelle
 • Saint-Saens - Requiem
 • Saint-Saens - Juloratorium
 • Janácek - Glagolitisk mässa
 • Janácek - En försvunnens dagbok
 • Schütz - Jesu 7 ord på korset
 • Verdi - Requiem